Stručni i prateći program

 PROGRAM INDUSTRIJSKOG INKUBATORA

Organizator zadržava pravo promjene termina pojedinih programa uslijed nepredvidivih okolnosti.

09.04.2024. (Utorak)

KONGRESNA DVORANA

10:00-10:30 sati
SVEČANO OTVORENJE SAJMOVA BIAM&ZAVARIVANJE 2024

10:30-10:45 sati 
OTVARANJE SEMINARA KOORDINATORI ZAVARIVANJA
 
10:45-11:30 sati                               
Prof.dr.sc. I. Garašić, dipl. ing. stroj., CIWE, FSB-ZK Pregled i analiza izmjena u nizu normi HRN EN 15085 - 1 do 6:  
2023 - željeznički sustav - zavarivanje željezničkih vozila i sastavnih dijelova
 
11:30-12:00 sati                               
Prof.dr.sc Z. Kožuh, dipl. ing. stroj., CIWE, FSB-ZK
International welding  inspector personnel (IWIP) specijalizacija shodno IAB-041R5-19-IWIP dokumentu, svibanj 2025. g.                                                  
 
12:00-12:45 sati                             
ODMOR I KAVA
 
12:45-13:15 sati                               
I. Belan, ing. stroj., Južni prolaz d.o.o.
Napredna serijska proizvodnja LNG spremnika za rad na kriogenim temperaturama
 
13:15-13:45 sati                           
T. Ezgeta, mag. ing. mech., IWE, Cromatec d.o.o.
Tehnologija zavarivanja uvodnika (čela) vagona u uskom žlijebu (korištenjem WISE PENETRATION I WISE FUSION PROCESA)
 
13:45-14:15 sati                             
Z. Skočić, dipl. ing. stroj., IWE, TPK-Zavod d.o.o.
Koordinatori zavarivanja i regulative izrade opreme pod tlakom
 
14:15-14:30 sati                                 
ZAVRŠNA RASPRAVA
 
14:30-16:00 sati                               
RADNI RUČAK
 
16:00 sati                                           
OBILAZAK SAJMA BIAM & ZAVARIVANJE
 
Organizatori seminara: Hrvatsko društvo za zaštitu materijala, Katedra za zavarene konstrukcije Fakulteta strojarstva i brodogradnje

INDUSTRIJSKI INKUBATOR - PAVILJON 11A

12:00 sati                     
PREZENTACIJA: "EFRR ZAJMOVI“
Sabina Cvitan, voditeljica Odjela za male i srednje poduzetnike Sektor za financijske instrumente
Anita KneževićnRašin, viši analitičar Sektor za financijske instrumente,
Organizator: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

10.04.2024. (Srijeda)

DVORANA CRES

26. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ZAŠTITI MATERIJALA I INDUSTRIJSKOM FINIŠU "KORMAT 2024."
 
09:00-09:15 sati
OTVARANJE SAVJETOVANJE
Uvodna riječ, obilježavanje 70 godina neprekidnog rada Hrvatskog društva za zaštitu materijala
 
09:15-09:40 sati
I. Juraga: "Značaj Hrvatskog društva za zaštitu materijala u edukaciji o koroziji i zaštiti materijala, transferu znanja i povezivanju sa sveučilištima u RH“, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
 
09:40-10:25 sati                             
Claus Qvist Jessen (online): "Obrada površine nehrđajućeg čelika  - mehanička i kemijska“, Damstahl A/S, Danska
 
10:25-10:40 sati                             
T. Borko, G. Pustaj Bilić: "Sinergijsko djelovanje imidazolina na bazi oleinske kiseline i CeCI, na inhibiranje CO2 korozije ugljičnog čelika“, INA d.d., Rudarsko - geološko naftni fakultet Zagreb
 
10:40-10:55 sati                             
L. Janković, M. Mrđa, Ruth Eva Jensch, B. Miketić: "Nehrđajući čelici u industriji transformatora za odobalne /priobalne uvjete“, Končar - Energetski transformatori d.o.o. Zagreb
 
10:55-11:25 sati                         
Stanka za kavu
 
11:25-11:50 sati                         
Johann Wilhelm Erning (online): "Napetosna korozija mjedi“, Bundesanstalt für Materijalforschung und - prüfung BAM, Njemačka
 
11:50-12:05 sati                             
H. O. Ćurković: "Brončane skulpture izložene urbanoj atmosferi Zagreba i Siska - korozijska otpornost i sastav patine“, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zagreb
 
12:05-12:20 sati
Š. Zukić, A. Norac-Kljajo, V. Alar, M. Kurtela, B. Mikšić: "Zeleni premaz za direktnu zaštitu metala: ekološka borba protiv korozije“, Cortec Corporation St. Paul, Cortec Corporation Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
 
12:20-12:35 sati                           
K. Kekez: "Katodna zaštita naglavnica Pelješkog mosta - dubinska analiza sustava“, PA-EL d.o.o. Veliko Trgovišće   
 
12:35-12:50 sati                         
S. Radimiri: „Rehabilitacija antikorozivne zaštite na pilotima pristana SIOT u Trstu“, Feromihin d.o.o.
 
12:50-13:35 sati                           
Stanka za ručak     
 
13:35-13:50 sati                           
Abdelkader Oulhadj: "Problemi korozije u kopnenoj prijenosnoj mreži naftovoda i plinovoda“, MCTech, Alžir
 
13:50-14:05 sati                           
M. Samardžija, F. Kapor, V. Alar, M. Kurtela, I. Stojanović: "Metode ispitivanja epoksidnih prevlaka“, Rudarsko-geološko naftni fakultet Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
 
14:05-14:50 sati                       
D. Juraj, I. Stojanović: "Tehnička regulativa za građevinske proizvode, CE znak, sustav tehničkog ocjenjivanja proizvoda u EU, izjava o sukladnosti“, HDZaMa, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
                                          
14:50-15:20 sati                         
Stanka za kavu
 
15:20-15:35                           
A. Poropat, I. Stojanović: "Analiza učinkovitosti fosfatnih i cirkonijevih konverzijskih prevlaka u zaštiti od korozije križnih točkastih zavara,“ Feroplast d.o.o., Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
 
15:35-15:50 sati                         
M. Frajzman, I. Garašić, P. Kapuđija: „Analiza utjecaja vrste zaštitnog plina na svojstva zavara pri MAG-P zavarivanju dupleks čelika“, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
 
15:50-16:05 sati                         
T. Vidović, Z. Klobas: "Dupleks sustav zaštite dalekovodnih stupova,“ Chromos - Svjetlost d.o.o., HOPS PRP Rijeka
 
16:05-16:20 sati                         
B. Jakopović: "Izazovi u zaštiti transformatora od korozije“, Končar D&ST Zagreb
 
16:20-16:35 sati                         
D. Turjanski, S. Jakovljević, D. Lisjak, D. Glavina: "Interakcija stakleno - ionomernih dentalnih materijala i tvrdih zubnih tkiva: SEM/EDS analiza“, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
 
16:35-16:50 sati
D. Landek, F. Žanetić, J. Cerovečki, L. Mađerić: "Povećanje otpornosti na mikroabraziju i koroziju boriranjem austenitnog nehrđajućeg čelika“, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
 
16:50-17:00 sati                       
Zatvaranje savjetovanja
 
17:00 sati                                 
Stručni obilazak sajmova BIAM & ZAVARIVANJE
 
Organizator i nositelj: Hrvatsko društvo za zaštitu materijala, Fakultet strojarstva i brodogradnje

INDUSTRIJSKI INKUBATOR - PAVILJON 11A

12:00-12:45 sati             
PREDAVANJE: "3D SKENIRANJE.PRIMJERI DOBRE PRAKSE U INDUSTRIJSKOJ PRIMJENI“
predavač: dr. sc. Mario Šercer, ravnatelj Razvojno- edukacijskog centra za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Organizator: Metalska jezgra Čakovec

13:00-13:45 sati             
PREDAVANJE: "3D ISPIS METALA I PLASTIKE VISOKIH PERFORMANSI U TEORIJI I PRAKSI"
predavač: dr. sc. Mario Šercer, ravnatelj Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Organizator: Metalska jezgra Čakovec

13:45-14:30 sati               
PREDAVANJE: "EIT MANUFACTURING - THE LARGEST MANUFACTURING INNOVATION COMMUNITY IN EUROPE: OPPORTUNITIES FOR CROATIA'S MANUFACTURING COMPANIES“
predavač: Andreas Gams, Senior Business Creation Manager, EIT Manufacturing East
Organizator: Fakultet strojarstva i brodogradnjeEIT Manufacturing HUB Hrvatska (jezik engleski)
 
11.04.2024. (Četvrtak)

INDUSTRIJSKI INKUBATOR - PAVILJON 11A

11:00-11:30 sati               
PREDAVANJE: "JAČANJE ADITIVNE PROIZVODNJE I PRIVLAČENJE INVESTICIJA NA EU RAZINI - PROJEKT OPTIMIZATION OF PRODUCTION USING 3D PRINTING TECHNIQUES (3DoP)“
Predavač: Daniel Đuranović, mag. ing. el., koordinator za inkubatore proizvodnih djelatnosti i tehnološkog laboratorija
Organizator: Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o.
 
12:00-12:20 sati                 
PREDAVANJE: "PRIMJENA 3D SKENIRANJA I MJERITELJSTVA U KULTURNOM I KREATIVNOM SEKTORU“
Predavač: Daniel Đuranović mag. ing. el., koordinator za inkubatore proizvodnih djelatnosti i tehnološkog laboratorija
Organizator: Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o.
 
12:30-12:50 sati               
PREDAVANJE: "IZRADA KALUPA I JEZGRA OD PIJESKA"
Predavač: Daniel Đuranović, mag. ing. el., koordinator za inkubatore proizvodnih djelatnosti i tehnološkog laboratorija
Organizator: Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o.

13:00-13:30 sati               
PREDAVANJE: "PROJEKTI RAZVOJA INDUSTRIJE 4.0 U HRVATSKOJ KROZ EDUKACIJU, RAZVOJ I INOVACIJE“
predavač: doc.dr.sc. Miro Hegedić, doc.dr.sc. Davor Kolar, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Organizator: Fakultet strojarstva i brodogradnjeEIT Manufacturing HUB Hrvatska
 

12.04.2024. (Petak)

INDUSTRIJSKI INKUBATOR - PAVILJON 11A

11:00-11:45 sati                 
PREDAVANJE: "EIT MANUFACTURING HUB HRVATSKA: VAŽNOST IZGRADNJE INOVACIJSKOG EKO SUSTAVA U PROIZVODNJI"
predavač: doc.dr.sc. Mario Hegedić, voditelj EIT Manufacturing HUB-a Hrvatska 
Organizator: Fakultet strojarstva i brodogradnjeEIT Manufacturing HUB Hrvatska

12:00-12:45 sati                 
PREZENTACIJA: "BRZI RAZVOJ PROTOTIPA UZ KORIŠTENJE 3D TEHNOLOGIJE - PRIMJERI DOBRE PRAKSE"
Predavač: Mario Čačić, voditelj hardverskog laboratorija BIOS
Organizator: Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

13:00-13:30 sati               
PREDAVANJE: "TRANSFER TEHNOLOGIJE KAO OSNOVA SURADNJE ZNANSTVENIH INSTITUCIJA I PROIZVODNIH KOMPANIJA"
predavač: dr.sc. Tamara Aleksandrov Fabijanić, direktorica Centra za transfer tehnologije
Organizator: Fakultet strojarstva i brodogradnjeEIT Manufacturing HUB Hrvatska