Program Kongresa

LETAK KONGRESA (download) 

25.09.2020., petak

Predavanja za dentalne asistente

14.00-15.00 sati
Prijava sudionika

15.00-15.15 sati
Otvaranje i uvodna riječ

15.15-15.50 sati
Sanja Vučković Hrkač, dipl. med. ses. "Kolegijalnost unutar dentalnog timameđuljudski odnosi i timski rad"

15.50-16.25 sati
Hrvojka Rabuzin Sabolčec, medicinska sestra "Hematološki pacijent u ordinaciji dječje dentalne medicine"

16.25-17.00 sati 
Ivanka Firić, mag. med. tech. "Rizični pacijenti pri oralno kirurškim zahvatima"

17.00-17.35 sati
Branka Crnković, bacc. med. techn. "Što dentalni asistenti moraju znati o slini?"

26.09.2020., subota

Predavanja za dentalne asistente;Predavanja za doktore dentalne medicine i dentalne tehničare

08.00-09.00 sati
Prijava sudionika

09.00-09.15 sati
Uvodna riječ

09.15-09.50 sati
dr. sc. Snježana Pohl, dr. med. dent. "Četiri važne tehnike kirurgije mekog tkiva"

09.50-10.25 sati
prof. dr. sc. Dubravka Knezović Zlatarić, dr. med. dent. "Moderni keramički materijali u moderno doba"

10.25-11.00 sati
dr. sc. Sanja Štefančić, dr. med. dent. "Kako izbjeći greške u radu s obraznim lukom"

11.00-11.15 sati
Pauza

11.15-11.50 sati
doc. prim. dr. sc. Davor Seifert, dr. med. dent. "Promjena osmijeha"

11.50-12.25 sati
doc. dr. sc. Andreja Carek, dr. med. dent. "Dizajniranje osmijeha u fiksnoprotetskoj  terapiji"

12.25-12.45 sati
Pauza

12.45-13.20 sati
Marijo Rezo, dent. teh. "Tehnika injektiranja kompozita u kiveti"

13.20-13.55 sati
Darko Mehun, dent. teh. "Tehnologiju možemo kupiti, no što je s kreativnošću?"

13.55-14.30 sati
dr. sc. Pavle Picek, dr. med. dent. i Darko Mehun, dent. teh. "Plan, prep, scan, design, mill, bond"

14.30-15.05 sati
Igor Galić, dent. teh. "Planiranje i izvedba u laboratoriju uz pomoć digitalnih tehnologija"

15.05-15.30 sati
Rasprava