Program događanja

Program sajma (poveznica)

Savjetovališta u sklopu izložbenog prostora HKDM-a

  • Porezno
  • Pravna pitanja
  • Mogućnosti osiguranja u dentalnoj medicini

 
09.06.2022. (Četvrtak)

Ordinacija uživo, Paviljon 5

16.00 - 17.00 sati
Venepunkcija (DA)
Maja Barošević, mag.med.techn

10.06.2022. (Petak)

Pozornica, Paviljon 5

10.45 sati
Svečano otvorenje
Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

Ordinacija uživo, Paviljon 5

10.00 - 13.00 sati
Brušenje za ljusku (DDM)
izv.prof.prim.dr.sc. Davor Seifert, dr.med.dent. i doc.dr.sc. Nikolina Lešić, dr.med.dent.
Dentalna fotografija (DT)
Asistiranje u protetici (DA)
Mario Bosnar, dent.teh.

13.00 - 14.00 sati
Pauza

14.00 - 15.00 sati
Sportski štitnik za zube (DDM)
doc.dr.sc. Nikolina Lešić, dr.med.dent.

15.00 - 16.00 sati
Kako motivirati pacijenta u provođenju pravilne oralne higijene (DA)
dr.sc. Vedran Šantak, dr.med.dent.

Kongres, Paviljon 5, Kongresna dvorana

Dentalni tehničari/dentalni asistenti, kotizacije za sudjelovanje na Kongresu na poveznici

10.00 - 10.45 sati
Registracija

10.45 - 11.00 sati
Svečano otvorenje

11.00 - 11.45 sati
Znanje-Vještina-Kompetencija
Darko Mehun, dent.teh. (DT)

11.45 - 12.30 sati
Bolni sindromi kralježnice
doc.dr.sc.prim. Ida Kovač (FEBPRM), spec. fizijatar (DT, DA)

12.30 - 13.15 sati
Važnost pravilne prehrane kod oralnog zdravlja
Zrinka Šmuljić, mag.nutr. (DT, DA)

13.15 - 14.15 sati
Pauza

14.15 - 15.00 sati
Upravljanje stresom uz tehnike relaksacije
Ljubica Dragija, mag.med.techn. (DT, DA)

15.00 - 15.45 sati
Uzimanje otisaka u protetici
izv.prof.prim.dr.sc. Davor Seifert, dr.med.dent. i doc.dr.sc. Nikolina Lešić, dr.med.dent. (DT, DA)

Pozornica, Paviljon 5

16.30 - 16.50 sati
Interdisciplinarni pristup u izradi implantoloških protetskih komponenti
Predavači: Petar Kosec, mag. ing. mech. i Marko Jovanović, Neo Dens - odjel za dentalnu protetiku

16.50 - 17.00 sati
Pitanja zainteresiranih

11.06.2022. (Subota)

Okrugli stol, Paviljon 5, Dvorana B

10.00 sati
Komunikacijske vještine u dentalnoj medicini

12.00 sati
Pravna, administrativna i ostala strukovna pitanja

14.00 sati
Etika u dentalnoj medicini

Ordinacija uživo, Paviljon 5

10.00 - 11.00 sati
Osnovne mjere za pružanje postupka održavanja života
Margita Poturić, mag.sestrinstva i Hrvoje Živoder, med.techn.

11.00 - 13.00 sati
Postavljanje implantata sa šablonom (DDM)
Nevena Ivančević, dr.med.dent.

13.00 - 14.00 sati
Pauza

14.00 - 15.45 sati
Cementiranje ljuske (DDM)
izv.prof.prim.dr.sc. Davor Seifert, dr.med.dent. i doc.dr.sc. Nikolina Lešić, dr.med.dent.
Dentalna fotografija (DT),
Asistiranje u protetici (DA)

Mario Bosnar, dent.teh.

15.45 - 16. 45 sati
Primjena dermalnih filera u estetici lica (DDM)

Kongres, Paviljon 5, Kongresna dvorana

Doktori dentalne medicine, kotizacije za sudjelovanje na Kongresu na poveznici

09.00 - 09.45 sati
Registracija

09.45 - 10.00 sati
Uvodna riječ

10.00 - 10.45 sati
Digitalizacija endodontskih i restaurativnih postupaka - kvalitativni pomak u terapiji dentalnih bolesti
prof.dr.sc. Ivica Anić, dr.med.dent.

10.45 - 11.30 sati
Da li je nespojivo doista nespojivo?
prim.dr.sc. Sanja Štefančić, dr.med.dent.

11.30 - 12.15 sati
Neokolagenogeneza u neinvazivnoj estetskoj medicini
Dalibor Lisko, dr.med.dent.

12.15 - 13.00 sati
Pauza

13.00 - 13.45 sati
Mikrokirurški pristup u terapiji recesija i regenerativnoj kirurgiji
prof.dr.sc. Darije Plančak, dr.med.dent.

13.45 - 14.30 sati
Suvremena stomatologija - potpuni digitalni pristup
dr.sc. Pavle Picek, dr.med.dent.

14.30 - 15.15 sati
Idu li moral i etika "ruku pod ruku" u dentalnom biznisu?
prof.dr.sc. Vlatka Debeljak, dr.med.dent.

Pozornica, Paviljon 5

13.00 sati
Matrix® implantološki sustav
Dario Žujić, dr.med.dent., univ.mag.med.dent., Dental Kod