Stručni program

PROGRAM (pdf)

  • KONGRES - Suvremeni procesi u dentalnoj medicini - protokoli i procedure
  • LIVE-OP - operacije uživo iz područja endodoncije, dentalne tehnike, implantologije, estetske dentalne medicine
  • RADIONICE - pravno i porezno savjetovanje članova, mogućnosti osiguranja u dentalnoj medicini, savjetovanje o EU fondovima
  • PREZENTACIJE IZLAGAČA

Organizator zadržava pravo promjene termina pojedinih programa uslijed nepredvidivih okolnosti.

06.06.2024. (Četvrtak)

PAVILJON 5 -  Pozornica

14.00 sati
SVEČANO OTVORENJE

ORDINACIJA UŽIVO

DENTALNI ASISTENTI I DENTALNI HIGIJENIČARI

15:30-16:30 sati 
Održavanje implantoprotetskih radova
izv.prof.dr.sc. Jelena Prpić, dr.med.dent.
 
16:30-17:30 sati 
Trening kliničkih vještina instrumentiranja i timskog rada pri uzimanju otisaka u usnoj šupljini
Ivana Cvetković Marić, univ.bacc.dent.hig.,dent.asist.

07.06.2024. (Petak)

ORDINACIJA UŽIVO - PAVILJON 5

DOKTORI DENTALNE MEDICINE, DENTALNI TEHNIČARI, DENTALNI ASISTENTI I DENTALNI HIGIJENIČARI                   
 
10:00-11:30 sati
Primjena lasera u endodontskoj terapiji
doc.dr.sc. Damir Šnjarić, dr.med.dent.

11:30-12:00 sati
Estetska medicina iz perspektive doktora dentalne medicine
izv.prof.dr.sc. Jelena Prpić, dr.med.dent i doc.dr.sc. Petra Tariba Knežević
                          
12:30-13.30 sati
Nema krune, ima endokruna!
izv.prof.prim.dr.sc. Davor Seifert, dr.med.dent., doc.dr.sc. Nikolina Lešić, dr.med.dent., Mario Bosnar, dent.teh.

14:30-16:00 sati
ProTaper Ultimate, najnovija rotacijska tehnika instrumentacije korijenskog kanala
prof.dr.sc. Ivica Anić, dr.med.dent.
 
16:00-17:30  dr.sc.
Novi pristup vestibuloplastici atrofične čeljusti uz ugradnju implantata za pokrovnu protezu
Tomislav Katanec, dr.med.dent.

KONGRESNA DVORANA

KONGRES: "SUVREMENI PROCESI U DENTALNOJ MEDICINI - PROTOKOLI I PROCEDURE“

DENTALNI ASISTENTI I DENTALNI HIGIJENIČARI

09:30-10:00 sati   
Prijava sudionika

10:00-10:15 sati 
Uvodna riječ

10:15-10:45 sati   
Asistiranje u parodontologiji i parodontološki instrumentarij
Aleksandra Kukec, bacc.med.techn.

10:45-11:15 sati   
Uloga dentalnog asistenta u psihološkoj prilagodbi djeteta u ordinaciji dentalne medicine
prof.dr.sc. Kristina Goršeta, dr.med.dent.
 
11:15-11:45 sati
Asistiranje tijekom endodontskog liječenja 
Tina Krmpotić, univ.mag.med.techn.

11:45-12:15 sati 
Retencija i recidiv
Sanja Vučković Hrkač, mag.med.techn.

12:15-12:45 sati   
Pauza
 
12:45-13:15 sati   
Što dentalni asistent treba znati o hitnim stanjima u ordinaciji dentalne medicine?
doc.dr.sc. Marko Vuletić, dr.med.dent.
 
13:15-13:45 sati 
Povlačenje gingive - liječiti kompozitom, skalpelom ili ne liječiti
dr.sc. Larisa Musić, dr.med.dent.

DENTALNI TEHNIČARI

13:30-14:00 sati   
Prijava sudionika

14:00-14:15 sati   
Uvodna riječ

14:15-14:45 sati   
Sve (T) cirkonije i litijum disilikata
Saša Bulić, dent.teh.
 
14:45-15:15 sati
3D print u dentalnom laboratoriju
Bogdan Bulić, dent.teh.
 
15:15-15:45 sati
Nevidljiva pozadina morfologije stražnjih zubi
Andrej Lazić, dent.teh.
 
15:45-16:15 sati 
Okolišni otisak dentalnog laboratorija
Darko Mehun, dent.teh.

DVORANA ZA RADIONICE

11.00-11.30 sati
Zdrav osmijeh pacijenata mlađe životne dobi

11.30-12.00 sati
Oralna higijena
Ines Švigač, mag. oec.

12.30-13.30 sati
Dentalni turizam
Željko Miljanić, dr. med. dent., Miljenko Bura, dr. med.

13.30-14.30 sati
Hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine
doc. dr. sc. Marko Vuletić, dr. med. dent. i Maja Barošević, univ. mag. med. techn.

08.06.2024. (Subota)

ORDINACIJA UŽIVO - PAVILJON 5

DOKTORI DENTALNE MEDICINE, DENTALNI TEHNIČARI, DENTALNI ASISTENTI I DENTALNI HIGIJENIČARI 

10:30-12:00 sati
Primjena dušikovog oksidula u sedaciji pacijenta
izv.prof.dr.sc. Tomislav Škrinjarić, dr.med.dent.

12:00-13:30 sati   
Nema krune, ima endokruna!
izv.prof.prim.dr.sc. Davor Seifert, dr.med.dent., doc.dr.sc. Nikolina Lešić, dr.med.dent., Mario Bosnar, dent.teh.
 
13:30-15:00 sati 
Uzimanje registrata maksimalne interkuspidacije, centrične relacije i prijenos obraznim lukom
Alenko Dunđer, dr.med.dent. i dr.med.dent. (Univ. Heidelberg) Branko Kašaj

KONGRESNA DVORANA

DOKTORI DENTALNE MEDICINE 
                   
10:00-10:30 sati  
Prijava sudionika

10:30-10:45 sati
Uvodna riječ

10:45-11:30 sati 
Smjernice za primjenu sonično aktiviranih kompozita u svakodnevnom radu
prim.dr.sc. Sanja Štefančić, dr.med.dent.
 
11:30-12:15 sati
Uvod u modernu funkcijsku dijagnostiku i terapiju
Dr.med.dent. (Univ. Heidelberg) Branko Kašaj
 
12:15-13:00 sati 
Minimalno invanzivni postupci u restaurativnoj dentalnoj medicini
doc.dr.sc. Marija Čandrlić, dr.med.dent.  
 
13:00-13:30 sati
Pauza

13:30-14:15 sati 
Mogućnost digitalnih alata u minimalno invazivnoj stomatologiji  
Daniel Baketić, dr.med.dent.
 
14:15-15:00 sati
A što da radim? Tips & Tricks u digitalnoj stomatologiji 
prim.dr.sc. Dejan Lisjak, dr.med.dent. i Marijo Rezo, dent.teh.
 
15:00-15:45 sati 
Estetske restauracije kod klase II - klinička rješenja
Mia Vukelić, dr.med.dent.
 
15:45-16:30 sati 
Primjena dermalnih filera u ordinaciji dentalne medicine
doc.dr.sc. Željko Rotim, dr.med.dent.

DVORANA ZA RADIONICE

12:30-13:00 sati 
Dentalna polica

13:00-14:00 sati
Porezni prikaz doprinosa, dohotka i troškova u dentalnoj medicini Ivana Sklepić, mag.oec.
 
14:00-15:00 sati 
EU fondovi