Program stručnih i pratećih događanja

19. 02. 2020.

11.00 sati
Aula (prolaz pav. 11A-10A)
Svečano otvaranje sajmova Nautika, Dani lova i ribolova

20. 02. 2020.

8.30 - 10.30 sati
Dvorana Cres/ Kongresni centar
Skupština Udruženja male brodogradnje
Organizator: HGK - Udruženje male brodogradnje

21. i 22. 02. 2020.

10.00 sati
Dvorana Brijuni/ Južni ulaz, 1. kat
Registracija sudionika od 9.00 - 10.00 sati
1. hrvatski ronilački kongres
Organizator: Promocija ronjenja d.o.o.

22. 2. 2020.

12.00 - 15.00 sati
Paviljon 9, štand 17
Katanayaichi Samurai grupa
Wadaiko Hagakure bubnjari
Shodo kaligrafija Baikei Uehira

Organizator: Honda Marine Hrvatska

ZANIMLJIVOSTI ZA POSJETITELJE

19. - 23. 02. 2020.

Aula (prolaz pav. 11A-10A)
Izložba nautičke pomorske fotografije
Organizator: Koordinacija udruga za očuvanje i promidžbu maritimne baštine

Prezentacija maritimne manifestacije "Maraton lađa"
Organizator: Udruga lađara Neretve