Natječaji

Saznajte više
Nabava
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - NABAVA I ISPORUKA 200 KOMADA KONFERENCIJSKIH STOLICA 29.03.2024. 09.04.2024.
ODLUKA O ODABIRU
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - NABAVA I ISPORUKA JEDNOKRATNIH TEPIHA ZA SAJAMSKE POTREBE
29.03.2024. 09.04.2024.
ODLUKA O ODABIRU 
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - IZRADA PROCJEMBENOG ELABORATA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU ZAGREBAČKOG VELESAJMA D.O.O. NA DAN 31.12.2023.
29.03.2024. 08.04.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - USLUGA IZRADE CJELOVITOG REBRENDING-a SAJMA AMBIENTA KAO PREPOZNATLJIVOG PROIZVODA ZAGREBAČKOG VELESAJMA - izmjenjeno 27.03.2024. 12.04.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - USLUGA DEMONTAŽE STARIH TE DOBAVA I UGRADNJA NOVIH KLIMA UREĐAJA U PROSTORIMA ZAGREBAČKOG VELESAJMA, d.o.o. 27.03.2024. 09.04.2024.
ODLUKA O ODABIRU
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - NABAVA LED IZLOŽBENIH SVJETILJKI (ponovljeno)
26.03.2024. 09.04.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDA - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA UKLANJENJE 10 GRAĐEVINA NA OTVORENOM PROSTORU ZAGREBAČKOG VELESAJMA 26.03.2024. 10.04.2024.
ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE BROJ 66/50/2024
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - USLUGA SERVISNOG POPRAVKA RASHLADNIKA VODE TRANE RTAC200 TE SERVISNOG PREGLEDA KLIMATIZACIJSKE OPREME U PROSTORIMA OBJEKTA RK ZAGREBAČKOG VELESAJMA 
20.03.2024. 28.03.2024.
ODLUKA O ODABIRU
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA KROV PAVILJONA 29
19.03.2024. 09.04.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - NABAVA LED IZLOŽBENIH SVJETILJKI - ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 14.03.2024. 25.03.2024.
ODLUKA O ODABIRU
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - USLUGA REVIZIJE SKLOPNIH APARATA
14.03.2024. 08.04.2024.
ODLUKA O ODABIRU
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SUSRETNOG POSTROJENJA
14.03.2024. 05.04.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - JEDNOKRATNI TEPISI ZA POTREBE SAJMOVA 29.02.2024. 06.03.2024.
ODLUKA O ODABIRU
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - NABAVA LED VANJSKE RASVJETE - Izmjena
23.02.2024. 01.03.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - BRAVARSKI RADOVI (POPRAVAK OGRADE JUG 3) - ODLUKA o poništenju postupka jednostavne nabave 15.02.2024. 22.02.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - NABAVA STUDIJE NAJBOLJE NAMJENE RAZVOJA KONGRESNOG CENTRA I PRATEĆIH KOMERCIJALNIH SADRŽAJA 08.02.2024. 28.02.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - ZAMJENA ZA VATRODOJAVNE CENTRALE U PAVILJONU 1 26.01.2024. 31.01.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - POPRAVAK I NADOGRADNJA LIFTOVA 26.01.2024. 31.01.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - NABAVA OTIRAČA U RK 26.01.2024. 31.01.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - ENERGETSKI PREGLED I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADE SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM 10.01.2024. 16.01.2024.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - POPRAVAK AUTOMATSKE REGULACIJE GRIJANJA 10.01.2024. 16.01.2024.