Mapa sajma


Cijena parkiranja:

 • jednokratna parking ulaznica 0,70/h

Naplata parkiranja vrši se na sljedeći način:

Gotovinska naplata:

 • automat za gotovinsku naplatu smješten za zapadnoj strani paviljona 25 i na izlazu Istok III
 • zaštitarske kućice na izlazu Zapad III

Bezgotovinska naplata:

 • SMS-om na broj 708888 (mGarage usluga)

Radno vrijeme ulaza:

KOLNI ULAZI:

 • Zapad I: 7.00 - 21.30 sati radnim danom; vikendom, blagdanom i praznikom zatvoren
 • Zapad III: 7.00 - 23.00 sata radnim danom; vikendom, blagdanom i praznikom zatvoren
  • Zapad III je ujedno i službeni ulaz za sva teretna vozila
 • Istok III: 7.00 - 00.30 sati radnim danom; blagdanom i praznikom po posebnom režimu
 • Jug I: 0.00 - 24.00 sata; između 1.00 i 6.00 sati korištenje ulaza samo uz prethodno odobrenje
 • Jug IV: 7.00 - 00.30 sati; blagdanom i praznikom zatvoren

PJEŠAČKI ULAZI:

 • Zapad III: 7.00 - 24.00 sata; blagdanom i praznikom po posebnom režimu
 • Jug I: 0.00 - 24.00 sata; između 1.00 i 6.00 sati korištenje ulaza samo uz prethodno odobrenje
 • Jug IV: 7.00 - 00.30 sati
 • Jug V: 7.00 - 24.00 sata; nedjeljom i praznikom zatvoren
 • Istok III: 7.00 - 00.30 sati radnim danom; blagdanom i praznikom po posebnom režimu

NAPOMENA: Radno vrijeme ulaza podložno je promjeni ovisno o događanju i njihovom vremenu održavanja.