Program događanja

Najavljujemo znanstveno stručni događaj u organizaciji HUPED-a, 14. međunarodni kongres: ZNANSTVENI DOKAZI U NEKONVENCIONALNOJ MEDICINI.