Press

Saznajte više
Press informacije
28.09.2022.
Natječaj
Zagrebački velesajam d.o.o., putem javnog poziva daje na korištenje ugostiteljske lokacije za vrijeme održavanja međunarodnog sajma Interliber u terminu od 8.-13.11.2022.
26.09.2022.
Natječaj
JAVNI NATJEČAJ broj 6/2022 za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora na adresi Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački velesajam.
13.09.2022.
Natječaj
Zagrebački velesajam, d.o.o. raspisuje Javni natječaj za popunjavanje slobodnog radnog mjesta.
10.08.2022.
Natječaj
JAVNI NATJEČAJ broj 5/2022 za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora na adresi Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački velesajam.
29.07.2022.
Natječaj
NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za Izvođenje kemijskog i mehaničkog čišćenja te dezimnfekcije tlačno odsisnih ventilacijskih sustava u objektima na prostoru Zagrebačkog velesajma.
28.06.2022.
Novost
Od 2.7. do 4.9.2022. primjenjivat će se ljetno radno vrijeme porti Zagrebačkog velesajma
11.06.2022.
Novost
Danas je na Zagrebačkom velesajmu završio Dentex, međunarodni sajam dentalne medicine.
10.06.2022.
Novost
Danas je na Zagrebačkom velesajmu svečano otvoren Dentex, međunarodni sajam dentalne medicine.
09.06.2022.
Novost
U paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma danas je otvoren Dentex, međunarodni sajam dentalne medicine.
09.06.2022.
Novost
Na sajmu Dentex velika pozornost pridaje se stručnom sadržaju.