Cijene ulaznica i radno vrijeme
Jednokratna ulaznica 30,00 kuna
Jednokratna ulaznica za učenike, studente i umirovljenike 20,00 kuna
Stalna ulaznica za sve dane  60,00 kuna

RADNO VRIJEME:

• srijeda - četvrtak: 10:00 - 19:00 sati  
• petak - nedjelja:   10:00 - 20:00 sati