Program izlaganja

BIAM

1. Alatni strojevi
2. Ostali strojevi
a. 3D printeri
b. Strojevi za proizvodnju proizvoda od plastike i gume
3. Alati (profesionalni, hobi)
4. Pribor, komponente, dijelovi
5. Automatizacija, robotika, mehatronika, CAD/CAM
6. Mjerna tehnika i kontrola kvalitete
7. Institucije, škole i fakulteti, stručna literatura

ZAVARIVANJE

1. Oprema za zavarivanje
2. Materijal za zavarivanje
3. Oprema za pripremu spojeva i obradu zavara
4. Zavarene konstrukcije
5. Oprema za kontrolu zavarenih spojeva i konstrukcija
6. Antikorozivna zaštita
7. Institucije, škole i fakulteti, stručna literatura