Kongresni centar - usluge

Uključite se u tržište znanja, ideja, provjerenih modela, razmjene stručne i poslovne informacije.

Korisnici usluga i prostora Kongresnog centra Zagrebačkog velesajma su izlagači (sve specijalizirane priredbe Zagrebačkog velesajma prate stručni skupovi, seminari, savjetovanja i slično), znanstvene, obrazovne i kulturne institucije, stručna udruženja i društva, poduzeća i poduzetnici.

Kongresni centar Zagrebačkog velesajma svojim prostornim i uslužnim kapacitetima omogućuje održavanje različitih oblika kongresnih aktivnosti:

 • Kongresa, konferencija, savjetovanja, seminara, okruglih stolova

 • Poslovnih susreta i sastanaka

 • Stručnih skupova koji prate izožbeni sadržaj

 • Komercijalnih prezentacija i demonstracija

 • Konferencija za novinstvo

 • Svečanih prijema i koktela

 • Kulturno-zabavnih priredbi, koncerata, kazališnih predstava, modnih revija ...

Godišnje se na Zagrebačkom velesajmu organIzira oko 200 skupova za 50.000 sudionika.

Usluge i prostore Kongresnog centra koriste izlagači, znanstvene, obrazovne i kulturne institucije, stručna udruženja, poduzeća i poduzetnici.

Kongresni centar Zagrebačkog velesajma raspolaže s uređenim dvoranama i uredskim prostorijama različitih veličina i namjena, kapaciteta od 10 do 1.200 mjesta.

KONGRESNI KAPACITETI

Kongresni centar raspolaže najsuvremenijom konferencijskom, projekcionom, komunikacijskom i ostalom opremom koja omogućuje kvalitetno i uspješno održavanje svih vrsta stručnih skupova.

Kongresni centar Zagrebačkog velesajma ima iskustvo u organizaciji međunarodnih i nacionalnih kongresa, konferencija, stručnih i poslovnih skupova - od vođenja cjelokupnog projekta do pružanja posebnih usluga.

Iskusni stručni tim Kongresnog centra nudi kompletnu uslugu oko organizacije skupova:

 • organizacija smještaja i slobodnog vremena,

 • publicitet i propaganda,

 • simultano i konsekutivno prevođenje,

 • tiskanje zbornika, programa i prospekata,

 • ugostiteljske usluge,

 • umnožavanje programskih i drugih tekstova, te ostale usluge.