Press

Saznajte više
DRUŠTVENA IGRA ZA DJECU: MNOŽIONIČAR

Turnir vježbanja tablice množenja

Kako učenje tablice množenja napraviti lakšim i zanimljivijim? U tome je mališanima pomogla današnja radionica koja je koncipirana kao turnir vježbanja tablice množenja kroz društvenu igru Množioničar.

Kroz igru djeca su učila i ponavljala tablicu množenja putem vizualnog podražaja na memory karticama od kojih se igra sastoji, ali i kroz ponavljanje rima koje se povezuju s određenim brojevima.

Radi se o jednostavnoj memory igri: potrebno je bilo upariti dva ista umnoška. Igralo se u deset krugova: najprije su se rješavali brojevi pomnoženi s jedan, zatim s dva i tako sve do deset. Ali na kartama u Množioničaru ne nalaze se samo napisani brojevi. Na svakoj kartici napisana je i kratka pjesmica. Npr. 3*7=21 i pjesmica Oh, ubode me komarac, tko ne zna rezultat – magarac!

Zadatak svakog igrača bio je na glas pročitati sve što piše na kartici. Zašto takvo pravilo? Jednostavno, kako bi mališani lakše zapamtili umnožak! Riječ je se o jednoj od mnemotehnika koja se zove rima i ritam.