Press

Saznajte više
INFORMACIJA O RADU ULAZA

Obavještavamo vas da na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak ulazi Zagrebačkog velesajma rade po sljedećem rasporedu:

  • ULAZ ZAPAD III je zatvoren
  • ULAZ JUG IV na Uskrs je zatvoren, a na Uskrsni ponedjeljak je otvoren od 15 do 24 sata
  • ULAZ JUG V je zatvoren
  • ULAZ JUG I otvoren je od 00 do 24 sata
  • ULAZ ISTOK III na Uskrs je otvoren od 13 do 23 sata, a na Uskrsni ponedjeljak od 15 do 24 sata