Press

Saznajte više
ISTRAŽIVAČKE MUKE PO RISU - ZGODE I NEZGODE

Dinarska populacija risa koju dijelimo sa Slovenijom i BiH suočena je s opasnosti od izumiranja zbog parenja u uskom srodstvu.

Međunarodni tim znanstvenika u okviru projekta LIFE Lynx započeo je istraživanja i ispuštanje risova s Karpata na naše prostore s ciljem spašavanja populacije ove karizmatične vrste.

O provedbi projekta na terenu, s kojim izazovima su se susreli i kako su ih prevladali govorilo se danas na predavanju "Istraživačke muke po risu - zgode i nezgode" održanog u sklopu sajma Dani lova i ribolova.

Predavanje je održao Vedran Slijepčević s Odjela lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu.