Press

Saznajte više
JAVNI NATJEČAJ 05/2022

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) i članaka 4. i 22. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 19/22), ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o., 10020 Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, raspisuje JAVNI NATJEČAJ boj. 5/2022 za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora na adresi Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački velesajam.