Press

Saznajte više
KORMAT - međunarodno savjetovanje o zaštiti materijala i industrijskom finišu

Tijekom prva dva dana poslovnih bienalnih sajmova BIAM i ZAVARIVANJE održava se  online – KORMAT, 25. međunarodno savjetovanje o zaštiti materijala i industrijskom finišu koji organizira Hrvatsko društvo za zaštitu materijala.

Cilj Savjetovanja je prikaz suvremenih dostignuća u području zaštite od korozije konstrukcijskih materijala, metoda prevlačenja, korozije u betonu, primjene inhibitora korozije, katodne zaštite te osiguravanja kvalitete.

Sudionici na savjetovanju unaprijedit će znanje o konstrukcijskim materijalima i suvremenim metodama zaštite od korozije.

Korozijski procesi izazivaju propadanje konstrukcija i velike materijalne gubitke u gospodarstvu svake zemlje. Zaštita konstrukcija od korozije jedna je od najvažnijih zadaća inženjera i tehničara različitih struka koje se bave projektiranjem, izradom, vođenjem i održavanjem uređaja i postrojenja, a kako bi se ostvarila veća trajnost i povećanje pouzdanosti same konstrukcije i ujedno spriječilo onečišćenje proizvoda i zagađenje okoliša. Konstrukcije je potrebno štititi od korozije, ali i istovremeno voditi računa o utjecaju postupaka zaštite materijala na okoliš.

Teme koje se obrađuju na savjetovanju su: Korozijska oštećenja vodovodnih cijevi, Higijenska procjena prikladnosti nehrđajućeg čelika izrađenog SLM metodom, Istraživanje otpornosti zaštitnih slojeva korozijski postojanih čelika, Zaštita nehrđajućih čelika od trošenja i korozije nitriranjem u plazmi, Algoritam analize uzroka oštećenja za slučajeve koji su podložni mikrobiološki poticanoj koroziji, Procesi trošenja konstrukcijskih materijala, Utjecaj lutajuće struje na tračnice i sustave pričvršćivanja na gradskim kolosijecima, Korozijska ispitivanja na bronci primjenom modificirane elektrokemijske ćelije, Preliminarni rezultati na sustav katodne zaštite naglavnice Pelješkog mosta, Zinga zaštita čelične armature u betonu, Zaštita spremnika za prijevoz i skladištenje kemikalija, Korozijska svojstva različito sušenih sustava premaza s cinkom u temeljnom sloju, Mikrobiološki poticajna korozija odvodnih cijevi, Robotski sustav nanošenja zaštitnih premaza u industriji, Značaj Hrvatskog društva za zaštitu materijala u edukaciji o koroziji i zaštiti materijala,  transferu znanja i povezivanju sa sveučilištima u RH, Koliko su sigurni mostovi u Hrvatskoj?, Materijali u kontaktu s vodom za piće i regulativa, Utjecaj korozije na gospodarstvo, javno zdravlje i sigurnosti.