Press

Saznajte više
NACIONALNI PROGRAM POTICANJA ČITANJA DJECI OD NAJRANIJE DOBI "ROĐENI ZA ČITANJE"

Na sajmu Interliber promovira se "Rođeni za čitanje" - nacionalni program poticanja čitanja djeci od najranije dobi.

Program "Rođeni za čitanje" na nacionalnoj razini provode Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske uz podršku Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju. Program višegodišnjim aktivnostima na nacionalnoj razini promiče čitanje od najranije dobi i bavi se predškolskom djecom kao čitateljima uz aktivnu ulogu pedijatara.

Glavni je cilj programa uputiti svakog roditelja/skrbnika na redovitim sistematskim pregledima djece u važnost čitanja naglas za razvoj djetetovih čitalačkih navika, što značajno utječe  na sveukupni djetetov razvoj. Tijekom četiriju pedijatrijskih pregleda, od šestog mjeseca života do polaska u školu, pedijatri djeci čitaju slikovnice prilagođene dobi djece te na kraju pregleda poklanjaju slikovnice da bi roditelji/skrbnici nastavili čitati u obiteljskom okruženju.