Press

Saznajte više
OD SLIKOVNJAKA DO VRAGOBE

Hrvatski školski muzej u sklopu svog izlaganja na sajmu GROWING UP prezentira pokretnu izložbu: "Od slikovnjaka do Vragobe – hrvatske slikovnice do 1945.“


Izložba "Od slikovnjaka do Vragobe" priča je o hrvatskim slikovnicama od početaka u drugoj polovini 19. stoljeća do 1945. godine.

Od doba kada se u "Njemačko-hrvatskom rječniku" Ivana Filipovića njemački pojam Bilderbuch prevodio kao "Slikovnjak", slikovnica do 30-ih i početka 40-ih godina 20.stoljeća, kada je najproduktivniji autor tekstova za slikovnice bio novinar Dinko Chudoba, poznatiji pod pseudonimom D.T. Vragoba.


Autori izložbe dr. sc Štefka Batinić i dr. sc Berislav Majhut na 28 panoa pokušavaju rasvijetliti pojavu i razvitak slikovnica u Hrvatskoj od sredine 19. do sredine 20. stoljeća, a evidentirali su pritom oko 250 slikovnica objavljenih u Republici Hrvatskoj do 1945. godine, dok je taj broj danas znatno veći.

Izložba je to o slikovnicama "kao nedovoljno istraženom segmentu naše kulturne baštine“, o njihovim počecima u Hrvatskoj, o povijesnom kontekstu njihova nastanka, piscima tekstova, ilustracijama, temama…