Kontakt

Info-punktovi za vrijeme sajma se nalaze:

  • Južni ulaz (br. tel. 01/6503 483, 01/6503 996)
  • Foaje paviljona 8/8a (br. tel. 01/6503 457)