Ime
Prezime
Tvrtka
E-mail adresa
Organizatori
Hrvatski savez inovatora
Savez inovatora Zagreba