Ime
Prezime
Tvrtka
E-mail adresa
Organizatori
Savez hrvatskih inovatora
Savez inovatora Zagreba