O nama

Saznajte više
Izvješća o radu

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2018 (download)
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2019 (download)
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020 (download)
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021 (download)

Zagrebački velesajam d.o.o. osnovan je 29.12.2017., a nastao je podjelom društva Zagrebački holding d.o.o. postupkom odvajanja s osnivanjem novih društava. Financijska izvješća za prethodne godine nalaze se na internetskoj stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o.
http://www.zgh.hr/o-nama-7/izvjesca-19/19

POSLOVNO IZVJEŠĆE TD ZAGREBAČKI VELESAJAM I - VI 2021. (download)

DONACIJE 2019 (download)
DONACIJE 2020 (download)
DONACIJE 2021 (download)