O nama

Saznajte više
Organizacijska struktura

Ured Direktorice
Nataša Mrđen Budisavljević
Telefon: 01/6503 223, zv.uprava@zv.hr

SLUŽBA ZA SAJMOVE I DOGAĐANJA
Telefon: 01/6503 111, zv@zv.hr

Odjel za marketing i podršku prodaji
Kristina Vesel
Telefon: 01/6503 255, zv@zv.hr

Odjel za događanja
Ornela Perić
Telefon: 01/6503 822, zv@zv.hr 

SLUŽBA ZA TEHNIČKE POSLOVE I POSLOVNU INFORMATIKU
Josip Brajdić
Telefon: 01/6503 224, zv@zv.hr

Odjel za projektiranje i uređenje izložbenog prostora
Slavica Doležal
Telefon: 01/6503 358, zv@zv.hr

Odjel za tehničku potporu i održavanje prostora
Nikola Križan
Telefon: 01/6503 266, zv@zv.hr

Odjel za poslovnu informatiku, ICT i korisničku podršku
Davor Virkes
Telefon: 01/6503 522,  zv@zv.hr

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO, FINANCIJE I KONTROLING
Matija Šikić
Telefon: 01/6503 423, zv@zv.hr

SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Ružica Mamuzić
Telefon: 01/6503 324, zv@zv.hr

Odjel za ljudske resurse i pravne poslove
Katarina Martinović
Telefon: 01/6503 287, zv@zv.hr

Odjel za zakup prostora
Martina Zubović
Telefon: 01/6503 418

Odjel za nabavu i opće poslove
Jurica Cicvarić
Telefon: 01/6503 476, zv@zv.hr

Odjel za sigurnost i zaštitu
Marko Radanović
Telefon: 01/6503 594, zv@zv.hr

Pisarnica
Telefon: 01/6503 292, zv@zv.hr

Centrala
Telefon: 01/6503 111, zv@zv.hr
Fax: 01/6520 643