Press

Saznajte više
ŠKOLSKI DAN – promocija strukovnih obrazovanja

Prvi dana sajmova BIAM & ZAVARIVANJE powered by Elektroda Zagreb, d.o.o. na rasporedu je ŠKOLSKI DAN.

Tehnička škola Ruđera Boškovića (u sklopu projekta RCK Ruđera Boškovića) i Zagrebački velesajam organiziraju ŠKOLSKI DAN – promociju strukovnih zanimanja.

Kao izlagači predstavili su se  srednje škole i partneri u projektu, suradnici, tvrtke i fakulteti.

Cilj ŠKOLSKOG DANA je popularizacija strukovnih zanimanja, povezivanje poslodavaca, partnera, polaznika, budućih polaznika i svih zainteresiranih te njihovog spajanja i interakcije.

Regionalni centar kompetentnosti Ruđer Bošković je projekt koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt ima 6 osnovnih elementa te niz podaktivnosti, od uspostave samog centra preko razvoja novih strukovnih programa i programa obrazovanja odraslih, nabave specijalizirane opreme, provođenja stručne prakse, stručnog usavršavanja nastavnika do promocije centra.

U projekt “RCK Ruđera Boškovića” uključeno je 10 partnerskih organizacija:

Provedbom aktivnosti projekta razvijat će se i jačati programi strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

U sklopu ŠKOLSKOG DANA održana je i konferencija: "Budućnost strukovnih zanimanja s pametnim tehnologijama".

Na ŠKOLSKOM DANU predstavile su se škole iz Županje, Slavonskog broda, Dugog sela, Zagreba, Križevaca.